Wat zijn graszoden?

Een mooi groen grastapijt? Iedereen wil het in zijn tuin. Zelf zaaien is een mogelijkheid, maar een slechte opkomst en talloos onkruid zijn gekende problemen. Wij bieden u dé oplossing: de aanleg van uw gazon met graszoden op rol.

Kleine Rollen 010

Op onze perfect voorbereide percelen wordt een graszaadmengsel type recreatie uitgezaaid. Veel zorg wordt besteed aan maaien, bemesten en indien nodig beregenen, hierdoor hebben we vanaf ongeveer 10 maanden een mooie, groene, dichte en onkruidvrije gazonmat. Met een speciale machine oogsten we het grasmatten van het veld. Door onze uitgekiende teelttechnieken kunnen wij u stevig gras op rol aanbieden, zonder netten!

Voordelen van graszoden

  • U heeft een direct afgewerkt resultaat: geen onkruid en geen opkomstproblemen.
  • Sneller gebruik van het gazon: ongeveer 2 weken na het leggen zijn de graszoden vastgegroeid en kan u de grasmat reeds gebruiken.
  • U kan ‘bijna’ het ganse jaar door een nieuw gazon aanleggen. Enkel extreme omstandigheden zoals strenge vorst, temperaturen boven de 30° of waterverzadigde bodems worden vermeden.

Het spreekwoord: ‘Het gras bij de buren is altijd groener’ is niet meer van toepassing. Binnen één dag, zelf, een mooi groen gazon realiseren behoort met grasmatten tot de mogelijkheden, óók voor u!

Graszoden villa